Resurse text - Editorial

O amintire glorioasă a Crăciunului
Editorial

O amintire glorioasă a Crăciunului

Ieslea din Betleem vorbește clar despre învierea lui Hristos! El era om la naștere - sângele Mariei îl hrănea în pântece - dar nașterea Lui a însemnat o întrezărire a eternităţii. Citim: „Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; și peste cei ce zăceau în ținutul...

Cea mai minunată salvare posibilă
Editorial

Cea mai minunată salvare posibilă

Ieremia 31:31: „’Iată, vin zile’, zice Domnul,’când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.’”Dumnezeu este drept și sfânt, distinct de tot ceea ce suntem noi, păcătoșii. Aceasta este principala problemă a noastră de Crăciun – și în tot momentul. Cum putem noi să...

Nașterea Celui îmbătrânit de zile
Editorial

Nașterea Celui îmbătrânit de zile

Ioan 18:37: „‚Atunci, un Împărat tot eşti!’ I-a zis Pilat. ‚Da’, a răspuns Isus. ‚Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.’”Acest text este unul perfect pentru Crăciun deși apare chiar în contextul...

Cadoul de nedescris din partea lui Dumnezeu
Editorial

Cadoul de nedescris din partea lui Dumnezeu

Romani 5:10-11: "Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care...

Bucurându-ne de Crăciun
Editorial

Bucurându-ne de Crăciun

În fiecare an în timpul aglomerației sărbătorilor, creștinii își amintesc de adevărata semnificație a Crăciunului: venirea lui Isus! Inimile ne sunt pline de recunoștință pentru că Dumnezeu Tatăl ne-a trimis un Mântuitor să ne răscumpere. Ne bucurăm de multele binecuvântări: când privim cadourile viu colorate în jurul bradului din sufragerie,...

Cântarea Crăciunului din închisoare
Editorial

Cântarea Crăciunului din închisoare

    Dragii noştri credincioşi    „Lăudați pe Domnul cu harfa; …Cântați-I o cântare nouă." (Psalmul 33:2-3)            Misiunea noastră și-a primit cadourile: cadourile unor lacrimi noi și a unui sânge nou ce a fost vărsat acolo unde creștini sunt persecutați de către duşmanii lui Dumnezeu. Exact cu trei luni înainte de...