Resurse text - Editorial

Și să-L cunosc pe Dumnezeu
Editorial

Și să-L cunosc pe Dumnezeu

Dumnezeu i-a dat lui Moise instrucțiuni înfricoșătoare: „Du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din ţara Egiptului; suie-te în ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: ‘Seminţei tale o voi da! ’ Voi trimite înaintea ta...

Foame și sete după Dumnezeu
Editorial

Foame și sete după Dumnezeu

    Amos 8:11-12: “Iată, vin zile, zice Domnul, Dumnezeu, când voi trimite foamete în ţară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi...

Ignoranța garantează nelegiuirea
Editorial

Ignoranța garantează nelegiuirea

    "Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui Ce ne-a chemat prin slava și virtutea Lui" (2 Petru 1:3).     Sunt uimit de puterea despre care zice Biblia că o are cunoaşterea. Gândiți-vă la 2 Petru 1:3: "Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit...