Devoționale

Veşnicia

Adaugata de: Resurse Creștine | Data adaugarii: 11 apr. 2021 | Categoria: Devoționale

 

Veşnicia

Iată un cuvânt la care foarte puţini oameni se mai gândesc. Şi totuşi veşnicia este o realitate cu care, mai curând sau mai târziu, fiecare vom avea de-a face. Într-adevăr, timpul pe care îl avem de trăit pe pământ este scurt. Fiecare an încheiat, fiecare lună încheiată, fiecare săptămână încheiată, fiecare asfinţit de soare, fiecare minut care trece îţi scurtează zilele pe pământ. Şi iute, pe tăcute, dar sigur, cu toţii mergem în veşnicie. Curând, foarte curând, va veni anul, ziua, ceasul, clipa în care îţi vei încheia viaţa pe pământ. Apoi va urma fie cântarea ta în cer, fie pedeapsa ta în iad. Nimic nu va putea să te mai aducă pe pământ: eşti acolo pe vecie.

Azi picioarele tale stau pe nisipul nesigur al timpului, gata să se scufunde. Mâine vor rămâne doar urmele tale, iar tu te-ai dus. Unde? În veşnicie.

Azi mâinile tale se îndeletnicesc cu lucrul, ochii tăi privesc, mintea ta gândeşte, face planuri pentru viitor. Mâine vei sta înţepenit, cu braţele îndoite, cu ochii închişi, cu mintea încremenită. Ai plecat. Unde? În veşnicie. Alţii au fost odată tot atât de harnici cum eşti tu şi nepăsători ca şi tine faţă de Dumnezeu şi faţă de sufletul lor, dar s-au dus. Unde? …În veşnicie.

Glasul vesel, clovnul machiat, artistul meşter cu arta lui, a căror prezenţă făceau din teatru, cinematograf şi circ un loc plăcut pentru tine, s-au dus: au fost luaţi din timpul acesta al închipuirii şi strămutaţi în ţinutul adevărului, în realitatea veşniciei.

Vânzătorul isteţ, al cărui glas îţi era aşa de cunoscut odată, s-a dus; nu mai vinde şi nu mai cumpără. A plecat. Unde? În veşnicie.

Prietene, va veni în curând şi rândul tău să pleci în veşnicie. Întreabă-te cu toată seriozitatea: «Sunt eu pregătit pentru aceasta? Sunt gata să-L întâlnesc pe Dumnezeu? Am păcatele iertate prin sângele Domnului Iisus? Trăiesc în sfinţenie ca înaintea lui Dumnezeu, fiecare clipă din viaţa mea?». Dă răgaz cugetului tău să răspundă! Ascultă! El îţi vorbeşte acum. Nu-i înăbuşi glasul ca să nu îţi mai vorbească! Gândeşte-te serios la raiul şi la iadul din viaţa viitoare, în tot adevărul lor! Unul dintre acestea trebuie să fie locul în care vei sta pentru veşnicie. Azi e timpul să alegi, mâine poate fi prea târziu. Pentru care dintre aceste două locuri trăieşti? Spre care te îndrepţi?

Nu se poate să mergi din locaşurile păcatului, ale desfrâului şi ale poftelor direct în raiul lui Dumnezeu şi al Mielului Său. Să treci din mulţimea celor vrednici de condamnare şi din neamul celor care trăiesc numai pentru lumea aceasta direct în ceata celor răscumpăraţi şi la cununa slavei este cu neputinţă. Hristos Domnul spune: „Dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu“ (Ioan 3.3).

S-a petrecut aşa ceva cu tine, prietene? Ai fost tu născut din nou prin Duhul Sfânt pentru a avea parte de un cer veşnic? Dacă da, poţi fi liniştit, ştii unde mergi; dacă nu, te aşteaptă groaza unui iad veşnic; iar astăzi eşti mai aproape de focul care nu se stinge decât ai fost vreodată până acum.

Opreşte-te! De ce vrei să te duci la judecată înaintea lui Dumnezeu cu sufletul nemântuit? El nu vrea lucrul acesta. Azi, El te roagă: Întoarce-te! De ce vrei să te distrugi?

Azi El te îndreaptă spre crucea de pe Golgota, unde Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a fost răstignit şi a murit în chinuri de nespus, ca să ne scape de păcatele noastre. Da, prietene, pentru tine a purtat pe fruntea Sa cununa de spini; pentru tine a fost străpunsă coasta Lui de suliţa ostaşului; pentru tine a strigat El cu glas de biruinţă „S-a sfârşit!“; pentru tine azi mântuirea e în dar, fără nicio plată. Dacă o primeşti numaidecât, fără amânare, ca un păcătos pierdut, vei fi mântuit pentru veşnicie.

Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa eternă“ (Ioan 3.16). Crede acum în jertfa Domnului Iisus şi vei primi imediat viaţa veşnică. Biblia spune: „Cine crede în Fiul are viaţa eternă; şi cine nu se supune Fiului nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el“ (Ioan 3.36). „Şi aceasta este viaţa eternă, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17.3). Numai aşa vei putea merge în veşnicie fără teamă. „În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea greşelilor, după bogăţiile harului Său“ (Efeseni 1.7). „Adevărat, adevărat vă spun că cine crede cuvintele Mele şi crede în Cel care M-a trimis are viaţa eternă şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă“ (Ioan 5.24).

Sursa: www.resursecrestine.ro | Autor: Samanta Buna