Resurse text - Studii

Femeia păcătoasă din Luca 7:37-39 este Maria, sora lui Lazăr și a Martei?
Studii

Femeia păcătoasă din Luca 7:37-39 este Maria, sora lui Lazăr și a Martei?

Întrebare: Studiind Evanghelia după Ioan capitolul 12:1-8 despre Maria, sora lui Lazăr și a Martei, mi-a apărut o întrebare. În celelalte trei evanghelii, la fel, găsim scris despre o femeie, a cărei nume nu este specificat, care a uns pe Domnul Isus cu mir foarte scump. În Luca 7:37-39 este...

Despre fata lui Iefta-o fiică moștenitoare sacrificată
Studii

Despre fata lui Iefta-o fiică moștenitoare sacrificată

Iefta (sau Ieftae) este numărat între eroii credinței. În Evr 11:32 citim: „Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Iefta††, de David, de Samuel şi de proroci!” • Iefta*, Galaaditul, era un om viteaz**. El...

DAVID - Om după inima lui Dumnezeu
Studii

DAVID - Om după inima lui Dumnezeu

Toți cei care cunosc Biblia, ştiu că David a fost un om măreț. Însă, măreția lui nu era în vitejia lui, deși era foarte curajos. Nu a fost în bătăliile pe care le-a câștigat, deși a câștigat multe. Nu era în gloria domniei sale, deși avea parte de slavă. Era...

DAVID - A Man After God's Own Heart
Studii

DAVID - A Man After God's Own Heart

DAVID - "A Man After God’s Own Heart"Everyone who knows the Bible knows that King David was a great man. His greatness was not in his bravery, even though he was very brave. It was not in the battles that he won, even though he won many. It was not...

Ziua cea lungă a lui Iosua
Studii

Ziua cea lungă a lui Iosua

· 12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare*, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii** Aialonului!”· ; Hab 3:1; ** · 13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a...

Dumnezeu și Iov – Partea V-a
Studii

Dumnezeu și Iov – Partea V-a

Puterea Creației (Iov 41: 1-34) 41 Poţi tu prinde leviatanul cu undiţa sau îi poţi lega limba cu o funie? 2 Poţi să-i treci o funie prin nări sau să-i străpungi falca cu un cârlig? 3 Îţi va face el multe rugăminţi, îţi va vorbi el cu glas dulce? 4...