Resurse text - Studii

Confesiunea de la Westminster din 1646
Studii

Confesiunea de la Westminster din 1646

Confesiunea de la Westminster Cuprins: Prefaţă Cap. I Despre Sfânta Scriptură Cap. II Despre Dumnezeu şi despre Sfânta Treime Cap. III Despre decretele eterne ale lui Dumnezeu Cap. IV Despre Creaţie Cap. V Despre Providenţă Cap. VI Despre Căderea omului, despre păcat şi pedeapsa pentru păcat Cap. VII Despre legământul...

Confesiunea de la Westminster
Studii

Confesiunea de la Westminster

Confesiunea de la Westminster Cuprins: Prefaţă Cap. I Despre Sfânta Scriptură Cap. II Despre Dumnezeu şi despre Sfânta Treime Cap. III Despre decretele eterne ale lui Dumnezeu Cap. IV Despre Creaţie Cap. V Despre Providenţă Cap. VI Despre Căderea omului, despre păcat şi pedeapsa pentru păcat Cap. VII Despre legământul...

CATEHISMUL CEL SCURT DE LA WESTMINSTER
Studii

CATEHISMUL CEL SCURT DE LA WESTMINSTER

Catehismul cel scurt de la Westminster 1. Care este scopul suprem al omului? Scopul suprem al omului este să Îl glorifice pe Dumnezeu şi să se bucure în El pentru totdeauna. 2. Ce regulă ne-a dat Dumnezeu ca să ne înveţe cum să Îl glorificăm şi să ne bucurăm în...

Domnul ,neprihănirea noastră
Studii

Domnul ,neprihănirea noastră

Domnul neprihănirea noastrăVersete de bază: 1.”Iată vin zilele, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate în țară. În vremea lui Iuda va fi mântuit, și Israel va avea liniște în locuința lui, și iată numele pe...

Legea lui Hristos
Studii

Legea lui Hristos

Legea lui HristosVersete de bază: 1)”Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos”. (Galateni 6:2) 2)”Dacă, dar, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților – căci sub preoția aceasta a primit poporul Legea- ce nevoie mai era să se ridice un alt preot ”după rânduiala...

Pilda Neghinei
Studii

Pilda Neghinei

Pilda neghineiVerset de bază: „Isus a spus noroadelortoate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea de loc fără pildă, ca să seîmplinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.” (Matei 13:34,35) În Matei, capitolul 13, sunt concentrate...