Resurse text - Studii

Moștenitori ai pământului
Studii

Moștenitori ai pământului

Una din caracteristicile Bibliei este că mesajul ei este unitar și cărțile se leagă între ele printr-un fir roșu, printr-un personaj cheie care este Hristos. De asemenea ideile din Biblie se leagă între ele, deși unele par a rămâne în aer ele se leagă cu aceeași idee care se regăsește...

Ce este și ce nu este Biserica?
Studii

Ce este și ce nu este Biserica?

Ce nu este Biserica lui Hristos? – Nu este o denominațiune sau un cult religios. Adeseori oamenii confundă biserica cu un cult, poate și datorită faptului că anumite culte sau denominațiuni își revendică dreptul exclusiv la harului lui Dumnezeu. Ceea ce este total greșit. – Nu este locașul de închinare....

Ce trebuie reformat sau restaurat astăzi în biserică?
Studii

Ce trebuie reformat sau restaurat astăzi în biserică?

Mai întâi, să definim termenii. A Reforma = A schimba în bine, a înoi o stare de lucruri, a se reface (DEX ’09)A Restaura = A reface în forma inițială, a repara, a îndrepta, a reveni la starea dinainte (DEX ’98)Privită de ansamblu, Biserica de astăzi nu mai este la...

Versete 3: 16 în Noul Testament-partea a II-a
Studii

Versete 3: 16 în Noul Testament-partea a II-a

Coloseni 3:16 "Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră."Aici este descrisă adunarea de părtășie în toată sfânta ei simplitate. Fără ritual....

2017 04 - Stil sau conținut: Contează reputația Bisericii?
Studii

2017 04 - Stil sau conținut: Contează reputația Bisericii?

Rezumat: „Biserica și membrii ei nu ar trebui să fie preocupați de reputația lor din interes propriu sau ca scop în sine. Ei ar trebui, totuși, să caute să-și protejeze reputația atunci când este în joc onoarea lui Dumnezeu, cu condiția ca această acțiuni să fie în conformitate cu valorile...

Aluatul fariseilor si aluatul lui Irod
Studii

Aluatul fariseilor si aluatul lui Irod

ALUATUL FARISEILOR şi ALUATUL LUI IROD (Ingrediente, Amestecuri şi Paradoxuri)INGREDIENTE ale aluatului: a.) Făţărnicia: (Luca 12:1;Mat.6:5,16) - ipocrizenie, lipsă de sinceritate; - oameni cu mai multe feţe, căutând să dea bine întotdeauna şi tuturor; - a spune la alţii ce să facă, iar tu să nu faci.(Mat.23:3-4)b.) Vicleşugul: (2 Cor.4:2)...