Resurse text - Schițe

Lectia 09 - Razboaiele
Schițe

Lectia 09 - Razboaiele

Din Egipt spre CanaanLecţia 9                                        RĂZBOAIELE CANAANULUI INTRODUCERE  1. Canaanul era locuit de popoare sortite nimicirii (Genesa 15:16); iar schimbul s-a făcut prin război (Efeseni 6:12)2. Războiul a durat de la Marea Roşie până la Templu (Împărăţia păcii) I. RĂZBOAIELE SUB MOISE (Exodul 13:17-18)A. La începutul pustiei1. Războiul cu egiptenii: evreii...

Lectia 10 - Mostenirea
Schițe

Lectia 10 - Mostenirea

    Din Egipt spre CanaanLecţia 10   MOŞTENIREA ŢĂRII SFINTE INTRODUCERE1. Nevoia şi dorinţa de odihnă în casa ta, pentru multe zile (Rut 1:9; Deuteronom 11:21)2. Alergarea (drumul pustiei) şi lupta (războaiele) vor fi răsplătite pe drept (2 Timotei 4:6-8; Romani 8:18) I. „EVREII” (OAMENII) – MIGRATORI PE PĂMÂNTA. Imaginea călătorilor1. Adam expulzat...

Lectia 08 - Intrarea in Canaan
Schițe

Lectia 08 - Intrarea in Canaan

Din Egipt spre CanaanLecţia 8                                           INTRAREA ÎN CANAAN INTRODUCERE1. Un drum parcurs – trecut şi un drum de parcurs – viitor (Eclesiastul 1:9-10; 1 Ioan 3:2)2. Prin Iordan (Marea Moartă) şi Ierihon (loc în Canaan ce nu va fi rezidit – loc al demonilor căzuţi din poziţii cereşti) I. SFÂRŞITUL PUSTIEIA. A...

Lectia 07 - Legile Vechiului Testament
Schițe

Lectia 07 - Legile Vechiului Testament

Din Egipt spre CanaanLecţia 7 LEGILE VECHIULUI TESTAMENT  INTRODUCERE 1. Legi ceremoniale: sărbători, preoţie, jertfe şi slujbe la Cortul Întâlnirii (Templu)2. Legi civile: amplificare metodologică a legii morale pentru activitatea cotidiană a statului Israel I. LEGI CEREMONIALEA. Prezentare1. Sărbători: Sabat (este înaintea Legii, ca zeciuiala); Paşte, Cincizecime, Trâmbiţe, Ziua Ispăşirii, Corturi, Lună...

Lectia 06 - Cele 10 Porunci
Schițe

Lectia 06 - Cele 10 Porunci

  Din Egipt spre CanaanLecţia 6 LEGEA LUI DUMNEZEU INTRODUCERE1. Legea (cele zece porunci) scrisă de două ori de însuşi Dumnezeu şi rostită pe muntele Sinai (Deuteronom 9:10; 10:4; 5:22)2. Legea morală reprezintă caracterul şi voia lui Dumnezeu (Romani 7:12; Psalmul 119:142; Ioan 17:17) I. CELE 10 PORUNCI (Exodul 40:20)A. Relaţia omului cu...

Lectia 03 - In jurul apei
Schițe

Lectia 03 - In jurul apei

Din Egipt spre CanaanLecţia 3ÎN JURUL APEI INTRODUCERE 1. Apa – element de bază al lucrărilor divine (Genesa 1:2; 1 Ioan 5:6, 8)                                        2. Trecerea Mării Roşii – pecetluirea eliberării (Exodul 14:13) I. PLECAREA DIN EGIPTA. Traiectoria lui Dumnezeu pentru Israel 1. Spre Marea Roşie (Exodul 13:17-21)2. Drum şi popasuri sub...