Resurse text - Predici

Efortul în slujire
Predici

Efortul în slujire

Filip şi famenul etiopian26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.”27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa...

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 42
Predici

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 42

Ne continuăm studiul despre "Tot ce ne-a învăţat Domnul Isus". Suntem la Matei 11 şi parcurgem evangheliile încercând să înţelegem cum să-i învăţăm pe oamenii din orice naţiune tot ce ne-a învăţat Domnul Isus, potrivit cu porunca Sa din Matei 28:20. Am ajuns la Matei 11:14. El vorbea despre Ioan...

1 - Fratilor, simțiți-L, gândiți-L și predicați-L pe Dumnezeu
Predici

1 - Fratilor, simțiți-L, gândiți-L și predicați-L pe Dumnezeu

Tema noastră este centralitatea lui Dumnezeu în inimile voastre, centraliatea lui Dumnezeu în gândirea voastră și centralitatea lui Dumnezeu în propovăduirea voastră. Deci acestea sunt cele 3 întâlniri pe care le vom avea și mă rog ca Dumnezeu să fie central în viața voastră. Am o prezumție în această primă...

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 39
Predici

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 39

Astăzi ne continuăm studiul despre "Tot ce ne-a învăţat Domnul Isus", pe care l-am avut în vedere, din Evanghelia după Matei. Ajungem azi la Matei capitolul 10."Apoi, Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de...

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 33
Predici

Tot ce ne-a învățat Domnul Isus - Partea 33

Astăzi deschidem la Matei 8:18, şi ne continuăm studiul despre tot ce ne-a învăţat Domnul Isus. Amintiţi-vă că noi urmăm instrucţiunile Domnului Isus din Matei 28:20, unde a spus că trebuie să mergem în toată lumea şi să-i învăţăm pe oameni tot ce ne-a învăţat şi poruncit El. Aşadar, încercăm...

Bucuria de a fi ucenicul Domnului Isus Hristos Marele Învăţător de atunci şi de acum
Predici

Bucuria de a fi ucenicul Domnului Isus Hristos Marele Învăţător de atunci şi de acum

Bucuria de a fi ucenicul Domnului Isus Hristos Marele Învăţător de atunci şi de acum Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământul acesta la vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru a aduce la îndeplinire planul de mântuire şi de salvare a omenirii din robia păcatului şi de sub...