Resurse text - Predici

Dragostea lui Dumnezeu şi dragostea noastră
Predici

Dragostea lui Dumnezeu şi dragostea noastră

Dragostea lui Dumnezeu şi dragostea noastră ”Ni s-a dat dreptul să fim copii a lui Dumnezeu” Cartea Exodul cap. 34,6-7 ne prezintă pe Dumnezeu Tatăl astfel: "Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care îşi ţine dragostea până în...

Legea morală a lui Dumnezeu – Cele Zece Porunci
Predici

Legea morală a lui Dumnezeu – Cele Zece Porunci

Legea morală a lui Dumnezeu – Cele Zece Porunci Marile principii ale legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în “Cele zece porunci” şi exemplificate în viaţa Domnului Isus Hristos. Ele exprimă iubirea, voia şi hotărârile lui Dumnezeu cu privire la comportarea şi relaţiile omului şi sunt obligatorii pentru toţi oamenii din...

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 5
Predici

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 5

    Așadar, iată-ne ajunși la numărul cinci. Plăcerea lui Dumnezeu în alegere. Marea doctrină a alegerii și plăcerea care Și-o găsește Dumnezeu în ea. Aceasta încercăm să facem în acest seminar, încercăm să vedem excelența lui Dumnezeu într-un mod mai clar, din lucrurile în care El Își găsește plăcerea și...

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 3
Predici

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 3

    "Nu ați știut? Nu ați auzit? Yahwe este Dumnezeul veșnic, El nu slăbește și nu devine prea împovărat. Înțelegerea Lui nu este cu putință de căutat, El dă putere celor slabi. Iar aceluia care n-are forță, El o dăruiește. Chiar și cei tineri slăbesc și cad, dar aceia care-l...

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 1
Predici

Plăcerile lui Dumnezeu - Partea 1

    Lăsaţi-mă să încep cu două pasaje din Scriptură ca să vă ajut să cunoaşteţi ceea m-ar încânta să se întâmple aici, la acest seminar. Primul pasaj este din Psalmul 63 şi este aşa: “Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte...

Glorificându-L pe Dumnezeu... Punct
Predici

Glorificându-L pe Dumnezeu... Punct

    Declaraţia de misiune a vieţii mele este: Eu exist pentru a răspândi o pasiune pentru supremaţia lui Dumnezeu în toate lucrurile, pentru bucuria tuturor popoarelor prin Isus Hristos. Şi faptul că voi existaţi pentru a-L glorifica pe Dumnezeu formând lucrători în campus pentru lumea pierdută este într-o dulce armonie...