Resurse text - Eseuri

Părtășia în slujire
Eseuri

Părtășia în slujire

Numeroase îndemnuri ale Cuvântului pentru mersul creștin pot fi rezumate în patru cuvinte: A IUBI, A URMA, A SERVI, A AȘTEPTA. Dragostea câtorva femei pentru Domnul Isus le-a adus la cruce; mai înainte, în Galileea, ele ÎL URMASERĂ ȘI-I SLUJISERĂ. Însuși Domnul a început să vestească marea mântuire, cei ce-L...

Cu Cine, Unde și Cum?
Eseuri

Cu Cine, Unde și Cum?

Sfințește-i prin Adevărul Tău: Cuvântul Tău este Adevărul (Ioan 17:17)„Cuvântul” la care face referire versetul amintit se mai numește și „Biblia” sau „Sfânta Scriptură”, iar textul nu lasă loc de interpretări. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de-a aduce sfințenie în viața creștinului, punct. Nu citești Scriptura, nu vei ajunge la...

Biserica
Eseuri

Biserica

Biserica sau Adunarea Noțiunea de BISERICĂ sau ADUNARE este expresia cea mai mult folosită în Noul Testament, ea apărând aproximativ de 100 de ori; în limba greacă găsim cuvântul ECCLESIA care în traducere română e redat cu cuvântul de biserică sau adunare; în traducere strict texturală ar trebui să sune:...

Dăruirea -4-
Eseuri

Dăruirea -4-

Secretul unei vieți biruitoare Acum e ușor de văzut motivul pentru care Isus a vrut ca ucenicii Săi să aștepte până ce această promisiune va deveni realitate (Luca 24.49, Fapte 1.4,5, 8; 2.23) Cum altfel ar fi putut ei împlini misiunea Domnului lor cu bucurie și pace lăuntrică? Ei aveau...

Dăruirea -3-
Eseuri

Dăruirea -3-

Lucrarea Duhului Sfânt Să nu-și imagineze cineva că o astfel de experiență cu Hristos ar putea fi produsul ingeniozotății omului. Isus a arătat cât se poate de clar că viața Lui a fost trăită prin Duhul Sfânt: DUHUL ESTE ACELA CARE DĂ VIAȚĂ, CARNEA NU FOLOSEȘTE LA NIMIC. (IOAN 6.63);...

Dăruirea -2-
Eseuri

Dăruirea -2-

Sfințirea Lui Sfințirea lui Isus a însemnat reînnoirea permanentă a consacrării Sale pentru Dumnezeu prin slujirea altora în dragoste. Aceasta reiese clar din rugăciunea Sa de Mare Preot: Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și Eu pe ei în lume. Și Eu Însumi Mă sfințesc...