Resurse text - Eseuri

Conduși de Duhul Sfânt
Eseuri

Conduși de Duhul Sfânt

Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan, și a fost dus de Duhul în pustie. Luca 4.1 Fiți plini de Duh. Efeseni 5.18 Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Romani 8.14 Chiar de la nașterea Domnului Isus, Duhul...

Cei doi Adami
Eseuri

Cei doi Adami

Trăim zile în care veștile rele abundă fie că este vorba de domeniul medical, politic, sau economic. După optsprezece luni în care am tot fost asaltați de mass media cu vești foarte rele privind acest episod întunecos numit corona-virus, doresc să scriu despre o veste bună de care oamenii au...

Trăind în voia lui Dumnezeu
Eseuri

Trăind în voia lui Dumnezeu

Isus a spus că Împărăția Cerurilor aparține CELOR SĂRACI ÎN DUH (Matei 5.3). El a mai spus că numai cei ce înfăptuiesc voia Tatălui vor intra în această Împărăție (Matei 7.21). Împărăția Cerurilor este veșnică și acolo se va găsi numai ceea ce a fost făcut în voia lui Dumnezeu....

Trăind în dragoste -3-
Eseuri

Trăind în dragoste -3-

URMĂRIȚI GLORIA DRAGOSTEI LUI ISUS ÎN VORBIREA LUI: Isus nu i-a înjosit niciodată pe alții și nu a făcut remarci sau glume proaste pe seama cuiva, prin care să rănească. El nu a făcut niciodată vreo afirmație subtilă care să jicnească pe cineva. Niciodată nu a comentat neajunsurile ucenicilor Săi...

Trăind în dragoste -2-
Eseuri

Trăind în dragoste -2-

Pe de altă parte, lucrurile n-au contat cu nimic pentru El. Lucrurile materiale n-au absolut nici o valoare decât dacă sunt folosite pentru beneficiul altora. Ne putem imagina că, dacă un copil al vecinului a intrat în atelierul de tâmplărie al lui Isus și I-a stricat una din sculele scumpe,...

Trăind în dragoste
Eseuri

Trăind în dragoste

Am văzut că Dumnezeu este deopotrivă LUMINĂ și DRAGOSTE. Gloria lui Dumnezeu a fost văzută în Domnul Isus, plin de LUMINĂ la fel cum este plin de DRAGOSTE. LUMINA ȘI DRAGOSTEA SUNT INSEPARABILE. Sfințenia adevărată este plină de dragoste și dragostea adevărată este cu desăvârșire pură. Ele sunt aici deosebite...