Resurse text - Eseuri

Îndrumători spirituali pentru călătorie
Eseuri

Îndrumători spirituali pentru călătorie

Vă voi da păstori după inima Mea, și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Ieremia 3.15 CALEA VIEȚII RĂSTIGNITE poate fi precară, făcând aproape indispensabil un ÎNDRUMĂTOR SPIRITUAL. Însă este important să avem un îndrumător care cunoaște destul de bine calea și care poate da instrucțiuni clare despre...

Apocalipsa 12 (-4-)
Eseuri

Apocalipsa 12 (-4-)

Vai de voi, pământ și mare! Căci Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știind că are puțin timp. Aceasta leagă în mod limpede expulzarea Satanei din locul său, din locurile cerești, de ultimă criză prin care trebuie să treacă iudeii și neamurile la sfârșitul veacului; și...

Apocalipsa capitol 12 (-2-)
Eseuri

Apocalipsa capitol 12 (-2-)

Balaurul a stat înaintea femeii care era să nască, pentru ca să-i sfâșie copilul, când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care va păstori toate neamurile cu un toiag de fier; și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Său...

Apocalipsa capitol 12 (-3-)
Eseuri

Apocalipsa capitol 12 (-3-)

DUPĂ CUM ESTE HRISTOS, zice apostolul Pavel, vorbind despre Biserică, căci în acest pasaj este vorba despre trup mai degrabă decât despre cap; și Pavel nu zice -după cum este Biserica- ci, DUPĂ CUM ESTE HRISTOS. Urmând aceeași linie de gânduri, Ioan, în profeție ne arată pe fiul de parte...

Apocalipsa capitol 12 (-1-)
Eseuri

Apocalipsa capitol 12 (-1-)

ȘI ÎN CER S-A ARĂTAT UN SEMN MARE: O FEMEIE ÎNVĂLUITĂ ÎN SOARE, CU LUNA SUB PICIOARE Nu trebuie să ne închipuim că atunci când va avea loc împlinirea profeției, se va vedea imaginea aceasta în mod literal! Un astfel de sistem de interpretare este un izvor bogat în greșeli....

Apocalipsa capitol 12
Eseuri

Apocalipsa capitol 12

ȘI ÎN CER S-A ARĂTAT UN SEMN MARE: O FEMEIE ÎNVĂLUITĂ ÎN SOARE, CU LUNA SUB PICIOARE Nu trebuie să ne închipuim că atunci când va avea loc împlinirea profeției, se va vedea imaginea aceasta în mod literal! Un astfel de sistem de interpretare este un izvor bogat în greșeli....