Resurse text - Editorial

Întreaga lucrare de slujire a Bisericii lui Hristos
Editorial

Întreaga lucrare de slujire a Bisericii lui Hristos

    Iată definiția lucrării Evangheliei, așa cum o declara apostolul Pavel: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi...

Când Dumnezeu vrea și omul tace
Editorial

Când Dumnezeu vrea și omul tace

    Ca şi creştini care am decis să îl urmăm în viaţa pămȃntească pe Isus avem încredinţate pentru vieţile noastre datoria de a împlini ceea ce Sfȃnta Scriptură ne învaţă. Pornind de la lucrurile mărunte şi paşii de bază ai credinţei în Dumnezeu ajungem la un moment dat cȃnd trebuie...

La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!
Editorial

La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

    Au trecut 11 ani de când Resurse Creștine a luat ființă. De când Dumnezeu ne-a dat binecuvântata ocazie să ducem mesajul Evangheliei cât mai multor oameni. De când Dumnezeu ne-a chemat pe noi, cei din spatele site-ului, să punem deoparte timp pentru a-L sluji pe El și în acest...

Stăpânul Slujitor
Editorial

Stăpânul Slujitor

    "...Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus." (Efeseni 2:7)    Pentru mine, cea mai uimitoare imagine a celei de-a doua veniri a lui Hristos din Biblie este în Luca 12:35-37, care ilustrează întoarcerea stăpânului la masă la...

Aveți grijă să-L slujiți pe Dumnezeu
Editorial

Aveți grijă să-L slujiți pe Dumnezeu

    "Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile."...