Resurse text - Cugetari

Păcatul de moarte
Cugetari

Păcatul de moarte

Înainte de toate, aș vrea să precizez că această lucrare nu este de natură exhaustivă, nici nu cred că există așteptarea acesta. Totuși, m-am simțit îndatorat să fac această precizare. Până să ajungem la subiectul central, trebuie să înțelegem că orice păcat de care omul nu se pocăiește înaintea lui...

duhul necurat
Cugetari

duhul necurat

Atunci când afli duhul care stăpânește pe om, vorbește-i omului despre păcatul (păcatele) duhului de care este stăpânit. Iată cum dă-n afară duhul necurat ce trup a stăpânit! SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT ești DOAMNE ISUS HRISTOASE ce lumea și răul ei, ai biruit.

Când se cade cel mai ușor
Cugetari

Când se cade cel mai ușor

Toți ne dorim biruințe spirituale și realizări pământești, dar să nu uităm că după ele, atunci, în culmea gloriei, suntem în pericolul cel mai adânc de a cădea în păcat.

Despre Păcate
Cugetari

Despre Păcate

• Adam și Eva păcătuind nu mor trupește și sufletește întocmai așa cum le spusese șarpele. Ei continuă să trăiască și să se înmulțească. Dar ei păcătuind împotriva lui Dumnezeu și a voinței Sale și nepocăindu-se mor de moartea a doua, moartea spirituală, care este ceea ce le-a spus și...

STRIGAȚI LA DOMNUL
Cugetari

STRIGAȚI LA DOMNUL

P ă c a t u l Cauze, efecte,remediu - un răspuns în lumina scripturilor „ortodoxe” - Romani cap.3.23 ” Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”;1 Ioan 3.4 Oricine făptuieşte păcatul săvârşeşte şi nelegiuirea, şi păcatul este nelegiuirea.Ioan 3.16 „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea,...

Succes vizibil în lucrare
Cugetari

Succes vizibil în lucrare

...când potopul mâniei lui Dumnezeu se abate asupra unei naţiuni asemenea valurilor furioase prin fisurile făcute de pacat, iar cei neprihăniţi stau în spărtură, Dumnezeu va răspunde la stigătele lor. Dar chiar şi atunci, sinceritatea va fi un sprijin de nădejde dacă va trebui să avem şi noi parte de...