Resurse text - Cugetari

Mărgăritarele iubirii
Cugetari

Mărgăritarele iubirii

Poartã-ți cu demnitate poverile și nu lãsa în seama altora datoria ta! Suferã în tãcere! Ȋn taina durerilor crucii se clãdește fericirea veșnicã și din sufletul credincios, zdrobit la cruce, se nasc mãrgãritarele iubirii!

Suferirea greutăţilor
Cugetari

Suferirea greutăţilor

Fă ceea ce ai de făcut: lucrează cu credinţă în via Mea, şi Eu voi fi răsplata ta cea foarte mare. Scrie, citeşte, cântă, suspină, taci, roagă-te, suferă cu răbdare orice necaz. Viaţa veşnică merită toate aceste lupte, ba încă altele şi mai mari.