Resurse text - Cugetari

Om de caracter, sau...?
Cugetari

Om de caracter, sau...?

Dacã eşti om de caracter, toţi oamenii de caracter te vor cãuta; dacã doar pozezi în "om", te vor cãuta linguşitorii; dacã ratezi statutul de "om", nu te va mai cãuta nimeni.

Inadvertenţe
Cugetari

Inadvertenţe

E absolut revoltãtor atunci când inconsecventul are pretenţia de consecvenţã, împrãştiatul ne ţine lecţii despre ordine, rãzvrãtitul vorbeşte despre supunere şi când şmecherul se simte deranjat de alt şmecher.

Eşti OM!
Cugetari

Eşti OM!

Pisica nu trebuie învãţatã sã fie pisicã, lupul nu trebuie învãţat sã devinã lup, nici mistreţul mistreţ ş. a. m. d. Dar omul trebuie învãţat sã devinã şi sã rãmânã om, mai ales având în vedere procesul psihologic reversibil, posibil şi, din pãcate, atât de actual: DEZUMANIZAREA!

Calităţi
Cugetari

Calităţi

Orice om are întâi calitatea de "urmaş", apoi pe cea de "predecesor". Ca urmaş, trebuie sã dea dovadã de ascultare şi responsabilitate, ca sã poate obţine respectul, ca predecesor, mai târziu.

Izvoare bune
Cugetari

Izvoare bune

Un izvor bun de apã se gãseşte sub piatra muntelui, nu în mijlocul câmpului. Tot aşa, un caracter se formeazã şi se consolideazã în urcuşul situaţiilor neprevãzute, nu la plimbare. Şi tot acolo se şi testeazã. Acest lucru este cu atât mai adevãrat, cu cât este mai de dorit o...

Secrete
Cugetari

Secrete

Trãim într-o lume tare secretã: de la cel mai mare, pânã la cel mai mic, toţi au secrete. Secrete au soţii unul faţã de celãlalt, secrete au copiii faţã de pãrinţi, secrete au fraţii faţã de fraţi ş. a. m. d. Putem spune pe bunã dreptate cã aproape cã mai...